Tekoälyn hyödyntäminen PK-yrityksessä - TDP kertoo kokemuksistaan

teko ly netlify 1280 x 800

Minä: Kirjoita otsikon alle myyntihenkinen ingressi, joka motivoi lukijaa jatkamaan lukemista varsinaisiin kokemuksiin asti. 

ChatGPT: Tervetuloa sukeltamaan tekoälyn vallankumoukselliseen maailmaan PK-yrityksen näkökulmasta! Olemme TDP:ssä ryhtyneet käyttämään tekoälyä luodaksemme aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua kokemuksiimme tekoälystä. Käy läpi tarinamme ja inspiroidu – tekoäly voi olla seuraava suuri askel myös sinun yrityksellesi.

ChatGPT TDP:n markkinoinnissa

Tekoälyn ohjaama tekstipohjainen chatbot, ChatGPT, on ollut viime kuukausina monien huulilla eikä syyttä. ChatGPT:n perimmäinen tarkoitus on ymmärtää ja tuottaa luonnollista kieltä, mikä tekee siitä erittäin hyödyllisen työkalun monenlaisiin tehtäviin. GPT:tä voidaan soveltaa useisiin liiketoimintoihin kuten esimerkiksi asiakaspalveluun, opetukseen ja sisällön luomiseen. 

TDP:ssä GPT otettiin työkaluksi markkinointisisältöjen tuottamiseen tämän vuoden alussa. Jo ensimmäiset kokeilut työkalun kanssa osoittivat, että GPT:llä on kyky tuottaa hyvää markkinointitekstiä huomattavasti ihmistä nopeammin ja siten myös kustannussäästöjä. 

GPT onnistuu tuottamaan luonnollista suomea yllättävän hyvin. GPT esimerkiksi kykenee tuottamaan uskottavan, monisatasanaisen IT-artikkelin ajassa, jossa ihminen olisi kirjoittanut vasta pari ensimmäistä virkettä - se on kiistämättä osoitus sovelluksen tehokkuudesta.

Laadullisesti GPT on kuitenkin enemmän oppilas kuin mestari. Se tarvitsee ihmiseltä tarkat työohjeet ja yleensäkin useamman ohjekierroksen, ennen kuin tuotettu teksti yltää tavoitteisiinsa. Muuten teksti jää kovin yleisluontoiseksi, jättäen ihmiselle pakollisen työn hienosäätää se lopulliseen asuunsa.

Opimme TDP:ssä nopeasti myös sen, että vaikka GPT tietää yleisesti paljon IT-alasta, siltä puuttuu syvällinen, yksityiskohtainen tieto määrätystä osa-alueesta. Viimeisen puolen vuoden kokeilun perusteella voimme rehellisesti kehua TDP:n henkilökunnalla olevan selvästi enemmän tietotaitoa mistä tahansa IT-ilmiöstä kuin tekoälyllä.

ChatGPT on mielestämme tekoälysovelluksena arvokas lisäresurssi, joka ei korvaa yksin työntekijän omaa tietopääomaa, mutta antaa koko yrityksen tasolla taattua lisäarvoa. 

Koulutusvideon toteutus tekoälyllä

Jos olette yrityksessänne miettineet, onko hyvän koulutusvideon tuottaminen kustannustehokkaasti mahdollista, vastaamme sen olevan kyllä - tekoälyn avulla. Meillä oli TDP:ssä tehtävänä toteuttaa asiakasyrityksellemme koulutus, jossa noin 20 kpl 10 hengen pienryhmiä saisivat kaikki saman, yhteisesti omaksuttavan ohjeistuksen yrityksensä tietoturvasta.

Toisin sanoen kaipasimme vankan, asiantuntevan sisältörungon muotoon, jossa videosta tulisi viestinnällisesti tehokas ja kiinnostava. Tämä kaikki vielä asiakkaan hyväksymällä hinnalla eli kustannustehokkaasti.

Otimme ensiaskeleita projektin toteutukseen ohjelmistolla, joka kykenisi tekemään työn yksin ihmisen avustamana alusta loppuun. Tällainen sovellus tekee esimerkiksi valmiista diasarjasta videon, jossa tekoälyn luoma ihmisääni lukee luontevasti ääneen kalvojen sisällöt ja tuottaa kalvojen tilalle niihin sopivat kuvituskuvat. Ihmistyötä tarvitaan kyllä palasten manuaaliseen liittämiseen, mutta pyörää ei tarvitse missään vaiheessa miettiä uudelleen. Tähän kykeneviä ohjelmistoja on kyllä saatavilla, mutta projektimme laatutavoitteisiin ne eivät tällä kertaa riittäneet. 

Toinen tulokulmamme oli eräänlainen hybridimalli. Siinä otimme avuksi useamman eri tekoälysovelluksen, jotka tuottivat osan tarvittavasta ja lopuksi optimoimme ihmistyöllä eri palasten yhteentoimivuuden.

ChatGPT teki antamiemme ohjeiden avulla rungon videon kohtauksille, toinen tekoälysovellus taas auttoi tuottamaan ohjeisiin sopivan animoidun videon. Videon juonnon hoiti aito ihminen, jonka spiikit kuitenkin vietiin AI-sovelluksen läpi äänenlaadun parantamiseksi. 

Huolimatta melko runsaasta ihmistyön määrästä videon tekeminen osoittautui lopulta helpommaksi tekoälyn avulla kuin ilman sitä. Jos ei enempää, tekoälystä saa yritykselle minimissäänkin sparraajan, joka antaa väsymättä ideoita videon tekemiseen ja vie siten projektia eteenpäin.

Airtablella parempaa työnhallintaa tekoälyn tuella

Airtable on pilvipohjainen projektinhallintaohjelmisto, joka yhdistää tietokannan voiman ja laskentataulukoiden joustavuuden. Airtable ei ole itsessään tekoälysovellus, mutta sovelluksen kyky integroitua muihin sovelluksiin voi tuoda tekoälyominaisuuksia sen käyttöön.

TDP:ssä Airtable on otettu käyttöön työnhallinta-alustana ja ensikokemukset sen toimivuudesta arjessamme ovat olleet rohkaisevia. ChatGPT on tässäkin tuonut tehokkuutta uuden työkalumme käyttöön, kun olemme voineet hyödyntää sitä Airtableen käytettävien kaavojen ja skriptien kirjoittamiseen ja niiden tarkistamiseen.

Jahka opimme antamaan tarpeeksi täsmällisiä ohjeita, ChatGPT kirjoitti meille esimerkiksi toiminnon, joka suoritti sarjanumeroon pohjautuvan kaksoiskappalevarmennuksen ennen tuotteiden lisäämistä tuoterekisteriimme vain viidessä minuutissa!

Tämäntyyliset suoritteet ovat olleet meille valtavan arvokkaita: kustannus ja työmäärä on täysin olematon verrattuna siihen, millainen vaiva meille olisi koitunut juuri tämän alueen ammattilaisen etsimisestä ja toiveiden ymmärrettävästä ohjeistamisesta toiselle ihmiselle.

Koodinpätkien kirjoittamisen ohella ChatGPT tuntee myös todella hyvin niiden rajat ja osaa kertoa meille, missä vaiheessa toivottujen toimintojen toteuttaminen vaatii rajapintaohjelmointia tai ulkopuolisia työkaluja. Airtablesta saatava hyöty on ollut selkeästi suurempaa tekoälyn avulla kuin ilman sitä.

Tutustu tekoälyn potentiaaliin

TDP:n näkökulmasta tekoäly on erittäin käyttökelpoinen ja parhaimmillaan se vie yrityksen työtehokkuuden eittämättä uudelle tasolle. Myös tämä teksti ja kuvituskuva on osin tuotettu tekoälyllä.

Mutta emme saa huijata itseämme; tekoäly on hyvä renki, ei isäntä. Sovellukseen katsomatta tekoäly kaipaa itselleen esihenkilön, joka perehdyttää ja ohjeistaa sen tehtäväänsä ja käy vielä lopuksi läpi sen tekemän työn loppulaadun.

Jatkamme testauksiamme tekoälyn maailmassa entistä innostuneempina ja kannustamme myös teidänkin yritystänne tutustumaan erilaisiin sovelluksiin. Niitä tulee markkinoille jatkuvasti ja kiihtyvän kehityksen ansiosta tekoälyä voi pitää alana, josta yhdenkään yrityksen ei kannata jäädä heti alussa muita jälkeen.