TDPIT-palvelutElinkaaripalvelu

Elinkaaripalvelu parantaa organisaation IT-laitteiston käytön tehokkuutta

TDP:n elinkaaripalvelu koostuu kolmesta osasta: Laitteiden 1) hankinnasta, 2) hallinnasta sekä 3) kierrätyksestä.

TDP tarjoaa yrityksille IT-laitteiston elinkaarihallintaa, johon voidaan sisällyttää työntekijöiden tietokoneet ja puhelimet, toimiston laitteet, kuten tulostimet ja kopiokoneet, neuvotteluhuoneiden IT-laitteet, liiketilojen infonäytöt ja yrityksen verkkolaitteet.

Käyttötarkoituksen mukaisesti valittu laite on merkittävä tekijä työtehon ja laitteiston kokonaiskustannuksen kannalta. Hankinnoissa tulee huomioida käyttöikä ja -aste sekä laitteen luotettavuus ja takuu. Osana laitekannan hallintaa seuraamme työnkekijöiden käytössä olevien tietokoneiden kapasiteetin käyttöä ja pystymme näin optimoimaan tulevia hankintoja niin, että käyttöön tulevat tietokoneet vastaavat käyttötarkoitustaan.

IT-laitteiden hankinta

TDP:n elinkaaripalvelussa laitteiden hankinta on osa jatkuvaa prosessia, jossa organisaation tapahtuma synnyttää tarpeen laitetoimitukselle. Tarve voi syntyä esimerkiksi uuden työntekijän palkkauksesta tai uuden työprojektin aloituksesta.

Jos kyseessä on työntekijän käyttöön tuleva laite, se voidaan esiasentaa ennen toimitusta niin, että työntekijän käyttämät ohjelmistot on valmiiksi asennettu ja tarvittavat asetukset on valmiiksi määritetty. Jos kyseessä on muu laitetoimitus, kuten toimiston monitoimilaite tai työmaakoppiin asennettavat IT-laitteet, asennus käyttökuntoon tehdään toimituksen yhteydessä.

IT-laitteiden hallinta

Laitteiden hallinta tarkoittaa yrityksen käytössä olevien laitteiden rekisteröintiä, kapasiteetin seurantaa sekä ohjelmistopäivityksiä. Hallinnan tarkoitus on varmistaa laitteiden tehokas käyttö ja toimivuus käyttöiän yli.

Työntekijöiden työvälineiden osalta tehokkaan hallinnan edellytys on keskitetty käyttäjähallinta, johon liitetään käytössä olevat tietokoneet ja puhelimet.

IT-laitteiden kierrätys

Laitteiden kierrätyksellä tarkoitetaan hankittujen laitteiden tehokasta ja tietoturvallista uudelleen hyödyntämistä. Käyttötarkoituksen muuttuminen voi olla peruste hankkia uusi tarkoitukseen paremmin sopiva laite tai laite voi tulla käyttöikänsä päähän. Vanhalla laitteella voi kuitenkin olla edelleen käyttö- tai myyntiarvoa.

Ota yhteyttä

Lähetä

Pauli AaltoToimitusjohtaja0407483818