Mac ja Windows -koneiden sekaympäristö luo arvoa

Yrityksen toimiva IT-ympäristö voi koostua niin Mac- kuin Windows-koneista.

Yritykselle tärkeä investointierä on IT-laitekanta, jonka fiksu valinta varmistaa yrityksen arjen sujuvuuden. Niin Applen kuin Microsoftinkin käyttöjärjestelmät ovat korkealaatuisia ja pitkän kehitystyön läpikäyneitä, jotka tarjoavat eri käyttäjille erilaisia hyötyjä. Kannattaako siis uusien laitteiden hankinta tehdä yrityksen aiempien kokemusten ja hinnan perusteella tai jopa yksittäistä työntekijää kuunnellen?

Yrityksessä voi olla eriäviä näkemyksiä siitä, mikä olisi yrityksen liiketoiminnan tai työntekijän arjen kannalta paras laite tai käyttöjärjestelmä. Yrityksen kannalta päätös merkitsee aina kustannuksia suuntaan tai toiseen.  

Listaamme tässä artikkelissa ajatuksia siitä, mitä yrityksen tulisi tietää Mac- ja Windows-tietokoneiden keskinäisestä integroinnista eli ns. sekaympäristön hyödyistä ja haitoista.

Milloin Mac?

Applen slogan ”It just works” peilaa todellisuutta. Macin käyttäjän ei tarvitse miettiä tietotekniikan kryptisiä termejä, kuten esimerkiksi tietokoneen omia ajureita, sillä Apple huolehtii näistä käyttäjän puolesta. Maceista malli kuin malli tarjoaa hyvän käyttökokemuksen.

Pitkään traditioon pohjautuen Mac on luovien alojen ammattilaisten, kuten graafikoiden, muusikkojen ja videoeditoijien, suosima laite. Mac on vahva valinta, kun käyttäjä haluaa koneeltaan pitkää käyttöikää ja loppuun asti hiotun käyttökokemuksen.

Applen ekosysteemi vie pitkälle: Mac, iPhone, iPad ja Apple TV toimivat sulavasti yhdessä. Voit esimerkiksi vastata puheluun Macilla tai iPadilla, käyttää iPadia Macin toisena näyttönä tai lähettää kuvia ja videoita langattomasti toiseen Applen laitteeseen. Tämä ekosysteemi tekee Applesta todellisen premium-vaihtoehdon.

Milloin Windows?

Windowsin puolesta puhuu sen pitkä kokemus yritysympäristön luomisesta. Windows on IT-maailman normi; se on maailman suosituin käyttöjärjestelmä, joka takaa niin ohjelmisto- kuin laiteyhteensopivuuden. Peruskäyttäjä arvostaa Windows-ympäristössä toimimisen kokonaisvaltaista helppoutta. Helppo, nopea ja turvallinen ovat tietenkin ominaisuuksia, joille on paljon kysyntää yrityksen IT-arjessa.

Meidän kauttamme toimitetuissa Windows-koneissa on aina 3 vuoden onsite-takuu, koska ne ovat aidosti toimintavarmoja ja monikäyttöisiä. Viimeisimmät Windows-käyttöjärjestelmät ottavat myös entistä paremmin huomioon erilaiset näköön, kuuloon tai oppimiseen liittyvät haasteet. Yhdistettynä Microsoftin pilvipalveluihin Windows-koneet tarjoavatkin saumattoman käyttökokemuksen.

Miten Applen ja Microsoftin tuotteet toimivat yhdessä yrityskäytössä?

Sekaympäristöjen suosio on kasvanut aivan viime aikoina, joten ne kyllä todistetusti toimivat. Kyse on ennen muuta siitä, mitä ohjelmistoja yrityksessä käytetään ja tarvitaan jatkossa.

Osaavalle IT-kumppanille sekaympäristöön siirtymisellä ei ole sinällään merkitystä, mutta kustannusten ennakoimiseksi ja optimaalisten valintojen tekemiseksi asia on viisainta pohjustaa huolella.

Mitä haasteita sekaympäristöihin liittyy yrityksen näkökulmasta?

Kahden eri käyttöjärjestelmän yhteensovittaminen yrityksen arkeen voi omin voimin olla haastavaa. Ensisijaisesti projekti kannattaa sälyttää osaavan IT-palvelukumppanin vastuulle.

Jos yritys kuitenkin haluaa rakentaa itse sekaympäristön, siinä pitää huomioida ainakin seuraavat kysymykset:

  • Kuka johtaa projektia ja millä kompetenssilla?
  • Mitä ohjelmistoja ja oheislaitteita käytetään?
  • Budjetointi – niin työajan kuin kustannusten osalta
  • Koko IT-infran huomioiminen tulevilla valinnoilla.

Sekaympäristön luominen on aina työläs prosessi. Siinä on hoidettava muun muassa:

  • Ohjelmistojen asennus
  • Käyttäjähallinta
  • Tietoturva
  • Toimiston oheislaitteiden kytkeminen
  • Ja monet muut.

Unohtaa ei sovi myöskään IT-infran jatkuvaa ylläpitotarvetta, johon sekaympäristön kohdalla pitää myös varata aikaa.

Anna työntekijän valita mieleisensä kone?

Hyvä työnantajamielikuva voi syntyä monista asioista: esimerkiksi modernit toimistokalusteet, työsuhde-edut tai työntekijän mahdollisuus valita itselleen tuttu ja mieluisa laitteisto. Elämme voimakasta digitalisaation kautta, jossa laitteiston tekniset ominaisuudet vaikuttavat suoraan työn tekemiseen.

Kyllä, työntekijälle tulisi antaa mahdollisuus valita itse mieleisensä kone. Työnantajan suoma vapaus samalla motivoi työntekijää sekä optimoi koneesta saatavan työtehon. Työntekijä on alansa asiantuntija, joka kyllä kykenee valitsemaan itselleen parhaimman työtehon varmistavan koneen.

Sekaympäristön hyödyt yrityksellesi

Yritykselle koituvista synergiahyödyistä pitää olla rehellinen; niitä ei tekniikan tai kustannustehokkuuden näkökulmasta ole. Jo saada sekaympäristön laitteet juttelemaan keskenään merkitsee lisätyötä ja siten lisäkustannuksia. Lisäksi käytön myötä koneiden yhteensopimattomuudesta aiheutuvat pulmat ovat todellisia ja tuottavat edelleen lisäkustannuksia.

Miten yritys sitten voi hyötyä sekaympäristöstä?

1. Tuottava, työssään viihtyvä työntekijä on arvokas. Se, että hänelle hankitaan oikea työkalu työtehon ja käyttökokemuksen maksimoimiseksi, on kaikkein tärkein valintaperuste. Vuositasolla sekaympäristön kustannus on pieni, jos se samalla merkitsee työntekijän tuottavuuden takaamista koko vuodeksi.

2. Yrityksen työnantajamielikuva kohenee rekrytoinnin yhteydessä, kun uusi työntekijä tietää saavansa laitteen, jolla hän on työuransa luonutkin. Työnteon ja sitä myöten laitteiston joustavuus on nykyajan trendi ja keino houkutella osaavaa työvoimaa yritykseen. 

3. Työ- ja vapaa-aika limittyvät 2020-luvulla myös IT-laitteiden käytössä. Jos työntekijä haluaa ottaa oman laitteensa työkäyttöön ja hän tietää sen lisäävän työtehoaan, yrityksen kannattaa se mahdollistaa. Tällaisessa tilanteessa tekniset esteet tulee voittaa ja antaa työntekijän kukoistaa.


TDP on yritysten ripeä IT-palvelukumppani ja vahva Mac- ja Windows -ympäristön osaaja. Esittele meille yrityksesi IT-ympäristön tarve, me kerromme siihen ratkaisumallimme palvelulupausta ja hintatietoja myöten. Autamme sekä konsultoimme sekaympäristön laitteiston käytössä niiden kaikissa eri vaiheissa.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja mahdollistetaan yrityksellesi tehokkain laitekanta!

Pauli Aalto | pauli.aalto@tdp.fi | 040 7483 818

Joni Leino | joni.leino@tdp.fi | 050 4410 834