SSO eli miten kertakirjautuminen tekee työarjesta parempaa?

Kertakirjautuminen.

SSO työntekijän arjessa poistaa toistuvat, rasittavat kirjautumiset moniin sovelluksiin. Säästä työaikaa + paranna tietoturvaa = turvaudu kertakirjautumiseen!

SSO tarkoittaa Single Sign-Onia eli käyttäjän tunnistautumismenetelmää, jossa työntekijä voi yhdellä tunnuksella kirjautua moniin eri sovelluksiin ja palveluihin.

Oikein toteutettuna SSO sekä keventää että nopeuttaa käyttäjän arkea, kun häneltä poistuu tarve eri tunnusten ja salasanojen muistamiseen erikseen jokaista palvelua varten.

Kiteytettynä, hallitse vain yksi tunnus yhdessä portaalissa ja pääset nopeasti kaikkiin haluamiisi sovelluksiin!

Kertakirjautumisen hyödyt

Hyötyjä on paljon. Niin paljon, että SSO-palvelun tarjoamaa parannusta työpäivän arkeen ei tarvitse edes kyseenalaistaa.

Tutustu seuraavaan listaukseen ja peilaa niitä oman yrityksesi arkeen: voisivatko kaikki nämä hyödyt toteutua teilläkin?

Tietoturva

SSO parantaa yritysten tietoturvaa selvästi, kun käyttäjätunnukset ja salasanat eivät ole enää hajallaan useissa eri palveluissa. 

Ei enää epävarmuutta salasanojen sijainnista tai niiden menettämisestä, kun hallitset pomminvarmasti vain yhden salasanan. Vahva tunnistautumiskäytäntö, kuten kaksivaiheinen tunnistautuminen, korottaa entisestään kertakirjautumisen turvallisuutta.

Myös usein hankalaksi koettu työ ylläpitää salasanoja turvallisesti mutta helppokäyttöisesti kevenee huomattavasti, kun jatkuvasti kasvavaa salasanalistaa ei tarvitse tämän tästä päivittää.

Työajan säästö

Kirjautumisia tehdään organisaatioissa päivittäin paljon, joten kertakirjautuminen säästää työaikaa joka ikinen päivä, useaan otteeseen.

Ei enää salasanojen etsimistä Excelistä kansioiden uumenista tai hukattujen salasanojen palauttamisia. Työajan säästö tulee välittömästi kaikista niistä yksittäisistä minuutin kestävistä kirjautumisista, jotka poistuvat kertakirjautumista käyttämällä. 

SSO:n käytön myötä työntekijöiden tuottavuus paranee, kun sovellusten käyttö on nopeampaa ja suoraviivaisempaa. Kirjaudu kerran, työskentele loppupäivä!

Oikeuksien hallinta

SSO mahdollistaa myös käyttäjien oikeuksien tarkemman hallinnan. 

Kertakirjautumisen avulla on helpompi tunnistaa käyttäjät, mikäli epäilyttäviä toimintoja ilmenee tileillä. Tällöin palveluntarjoaja voi merkitä ja estää kyseisen käytön jatkumisen. 

Työntekijän fokus

Henkilöstön ei tarvitse käyttää aikaansa ja työtehoaan monien eri tunnusten ja salasanojen muistamiseen. Kertakirjautumisen ansiosta he saavat keskittyä vain olennaiseen, omaan työhönsä.

Työntekijälle on suuri etu käynnistää työpäivänsä vain kirjautumalla kerran sisään. Tämän jälkeen työntekijän fokus on loppupäivän ajan vain sovellusten käytössä eikä siinä, millaisella vaivalla hän pääsee niihin sisälle, toimiiko salasana, ja miten hankitaan uusi unohtuneen tilalle.

Häiriötön digitaalinen työtila on modernin työnteon ideaali. Jokainen kirjautuminen rikkoo hetkellisesti keskittymisen itse työtehtävään, joten kirjautumisprosessin kaltaisen työhäiriön poisto on työtehon kannalta selkeä parannus.

Kertakirjaa yrityksen resurssit olennaiseen

SSO säästää myös yrityksen resursseja, niin toiminnallisia kuin taloudellisia.

Yrityksesi oma IT-vastaava ei joudu enää käyttämään aikaansa hukkuneiden salasanojen palauttamiseen eikä kollegasi sermin toiselta puolelta joudu keskeyttämään omaa työtään työkaverin auttamiseksi. 

Kertakirjautumisen avulla käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta on IT-kumppanillekin helppoa ja nopeaa, eivätkä mahdolliset vikatilanteet tuota suuritöistä ja siten kallista selvitysurakkaa. 

Mikä siis parasta, käyttäjät voivat ennaltaehkäistä ongelmiaan pelkästään kirjautumalla yhteen keskitettyyn järjestelmään ja siten minimoida IT-tuen tarpeen.

Kertakirjautumisen riskit

Kuten kaikkiin menetelmiin, myös SSO:n käyttöön liittyy haavoittuvuuksien mahdollisuus.

  • Yhden kohteen haavoittuvuus: Jos hakkerit pääsevät käsiksi yhdelle SSO-tunnukselle, he voivat käyttää kaikkia sen alle kuuluvia sovelluksia ja palveluita. Tämä tekee SSO-järjestelmän haavoittuvaksi, mikäli tunnuksia ei suojata riittävästi.
  • Kompleksisuus: SSO-järjestelmän asentaminen ja ylläpito voi olla monimutkaista ja aikaa vievää. Se kuormittaa vain IT-palvelukumppania, mutta tuottaa kuitenkin yrityksellesi lisäkustannuksia.
  • Yhteensopivuus: SSO-järjestelmä saattaa olla ristiriidassa jo käytössä olevien sovellusten kanssa. Tämä voi johtaa ongelmiin ja virheisiin, joiden selvittäminen voi tuottaa ylimääräistä työtä.
  • Tietoturva: Vaikka SSO lisää tietoturvaa yhdistämällä useita käyttäjätunnuksia yhdeksi, tämän ainoan tunnuksen murtaminen voi johtaa monien palveluiden käyttäjätietojen paljastumiseen.
  • Riippuvuus: Kun yritys käyttää SSO-menetelmää, sen on tärkeää varmistaa menetelmän jatkuva toimivuus eli luoda jonkinlainen B-suunnitelma. Jos järjestelmä jostain syystä kaatuisi, käyttäjät eivät pääsisi kirjautumaan sovelluksiin eikä palveluihin.

Isossa kuvassa kysymys näiden uhkien toteutumisesta on lähinnä teoreettinen.

Riskien realistinen todennäköisyys on pieni ja osaava IT-palvelukumppani voi omilla toimillaan vielä entisestään pienentää riskejä.

Yhteenveto

Mikä onkaan yrityksesi nykyinen tapa hallinnoida useiden työntekijöiden useita tunnuksia, SSO tarjoaa jo pelkästään kohonneen tietoturvan ansiosta paremman työarjen. 

Kun siihen lisätään säästynyt työaika ja vähäiset ylläpitokustannukset sekä mahdollisuus keskittyä olennaisiin työtehtäviin helposti, on SSO jokaisen liiketoimintaansa IT:n avulla kehittävän organisaation fiksu valinta.


SSO-palvelu on osa keskitetyn hallinnan palvelua, jota tarjoamme TDP:ssä kaikenkokoisille yrityksille.

Tarjoamme ilmaisen konsultaation, kun yrityksesi on kiinnostunut perehtymään syvemmin SSO:n toimintaan käytännössä - ota yhteyttä asiantuntijaamme!