kyberakatemia

Tietoturvatietoisuus korkeammaksi simuloitujen hyökkäysten ja koulutusalustan kautta

Yrityksen tietoturvan heikoin lenkki on käyttäjä. Tietoturvan parantamiseksi on järkevää tarjota jokaiselle käyttäjälle tukea eli koulutusalusta oman tietoturvatietoisuuden kehittämiseksi ja kalliiden virheiden välttämiseksi – hanki TDP KyberAkatemia -palvelu.

TDP KyberAkatemia -palvelu tarjoaa älykkään tavan toteuttaa automaattinen, simuloitu tietojenkalasteluhyökkäys käyttäjän sähköpostiin.

Palvelu toimii myös henkilökohtaisena, interaktiivisena koulutusalustana, jossa työntekijät aidosti oppivat turvallista IT-käyttäytymistä.

Mitä TDP KyberAkatemia -palvelu tarjoaa yritykselle?

TDP KyberAkatemia varmistaa yrityksesi täyttävän kyberturvallisuutta koskevan lainsäädännön tietoturvakoulutusten osalta.

EU:n laajuisen kyberturvallisuutta koskevan lainsäädännön (NIS2) verkko- ja tietoturvadirektiivi, yli 50 hengen yrityksille velvoittava, tuli voimaan vuonna 2023. TDP KyberAkatemialla varmistat yrityksesi täyttävän kyberturvallisuutta koskevan lainsäädännön tietoturvakoulutusten osalta.

Lisäksi TDP KyberAkatemia on olemassaoleviin koulutuksiin verrattuna helppo ja nopea tapa toteuttaa jatkuvasti ajantasainen tietoturvakoulutus kaikille yrityksesi työntekijöille.

Mikä parasta, KyberAkatemia on maltillisesti hinnoiteltu avaimet käteen -palvelu, jossa hyvä käyttäjätuki tulee kaupan päälle. Palvelu on ensisijaisesti suunnattu yli 10 hengen yrityksille, mutta siitä on toki hyötyä kaikille.

Simuloidut hyökkäykset

Työntekijän postilaatikkoon tulee asiapostien lisäksi myös huijauksia, joiden tunnistaminen on yrityksesi tietoturvan kannalta kriittinen taito. 

Sähköpostiin toteutetut simuloidut hyökkäykset auttavat työntekijääsi oppimaan ja tunnistamaan huijaukset aidoista viesteistä. Simuloidut hyökkäykset voivat tulla esimerkiksi väärennetyiltä ihmisiltä tai olla väärennettyjä palkintotarjouksia, joilla testataan työntekijän kykyä olla klikkaamatta. 

Jos ja kun työntekijä klikkaa haitallista linkkiä, ohjelmisto antaa hänelle välittömän palautteen ja ohjeet toimia jatkossa paremmin.

Työntekijöiden tietoturvakoulutus

Alustan tarjoama tietoturvakoulutus koostuu pienistä, 5 minuutin yksilöllisistä koulutusmoduuleista, joita työntekijä suorittaa itsenäisesti omaan tahtiinsa.

Moduuleissa perehdytään alan viimeisimpään tietoon, niin haittaohjelmiin, petoksiin kuin yleiseen IT-käyttäytymiseen. Jokainen kategoria sisältää useita erilaisia mikrokoulutuksia, joissa työntekijä etenee oman osaamisensa mukaan ja korottaa tasaisesti omaa tietoturvatietoisuuttaan.

Jokainen yrityksesi työntekijä voi suorittaa moduuleita miltä tahansa laitteelta ilman kirjautumistietoja. Koska koulutus mukautuu oppimisprofiilin perusteella, siihen ei sisälly turhaa toistoa eikä kukaan voi olla oppimatta lisää.

Hallintaportaali

Yrityksesi saama hyöty on selvästi todennettavissa KyberAkatemian hallintaportaalissa. 

Portaali tarjoaa kattavan tapahtumalokin, josta yrityksesi näkee esimerkiksi simuloitujen hyökkäysten määrän, simulaatiolinkkien klikkaukset ja suoritetut oppimismoduulit. 

Kaikki data on nähtävillä niin organisaatio-, ryhmä-, kuin loppukäyttäjätasolla, joten kokonaiskäsitys yrityksesi tietoturvatietoisuudesta tulee olemaan luotettava kuukaudesta toiseen.

Hinta

Palvelulla on kiinteä kuukausihinta 3 €/kk/työntekijä sekä 990 euron kertaluontoinen avausmaksu palvelun integroimisesta yrityksesi IT-infraan.

KyberAkatemian hinta on huomaamaton suhteutettuna palvelun tarjoamaan näkyvään hyötyyn. Jo yksikin väärä klikkaus voi johtaa merkittäviin kustannuksiin, kun tapahtunutta selvitetään tuntityönä ja kenties saastunut kone joudutaan puhdistamaan. Puhumattakaan pahimmillaan tilanteista, joissa varomattomat klikkaukset johtavat yritysverkon hallinnan, mahdollisesti jopa yrityksen kaiken tiedon menetykseen.

Hintaan sisältyy myös palvelun käytön analytiikka ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset yrityksesi tietoturvan nostamiseksi.

Miksi ottaa yhteyttä?

Vain 36 eurolla vuodessa yrityksesi varmistaa yhden työntekijän fiksun IT-käyttäytymisen ja ennaltaehkäisee kalliit vahingot.

Samalla rahalla on mahdotonta jälkikäteen korjata varomattomien postien avaamisien ja muiden väärien klikkausten tuomia ongelmia. NIS2-direktiivin vaatimuksiin on myös välttämätöntä vastata ja siihen tietoturvakoulutus verkossa on kustannustehokkain tapa.

TDP KyberAkatemia -palvelu kohottaa yrityksesi tietoturvatietoisuutta arjessa huomaamattomasti muiden töiden ohessa. Ei enää henkilöstölle staattisia massaluentoja vanhentuneeseen tietoon pohjautuen, vaan uusinta tietoa sopivina paloina annosteltuina juuri työntekijän kannalta oikealla hetkellä muun työn lomassa.

Voiko tehokkaasta tietoturvasta oikeasti maksaa liikaa?

Ota yhteyttä

Lähetä

Pauli AaltoToimitusjohtaja0407483818