TDPIT-palvelutKeskitetty hallinta

Keskitetty hallinta tarjoaa välineet hallita suurenkin organisaation laitekantaa

Keskitetty hallinta on osa tehokasta IT-laitteiden elinkaariajattelua. Keskitettyyn hallintaan voidaan ottaa työntekijöiden käytössä olevat Windows-, Android-, Linux- ja Apple-laitteet.

Kun työntekijä tulee taloon, hänelle luodaan käyttäjätunnus ja annetaan tarvittavat käyttöoikeudet. Työntekijän lähtiessä käyttöoikeudet poistetaan. Käyttäjätunnuksen avulla laitteen vaihto käy ongelmitta vaikka työntekijän käytössä oleva laite hajoaisi, hukkuisi tai se korvattaisiin uudella. Keskitetty hallinta mahdollistaa myös unohtuneiden käyttöoikeuksien palautuksen.

Pääsy yrityksessä syntyvään tietoon

Pilvipalveluiden avulla yrityksessä syntyvä tieto ei enää asu yksittäisten IT-laitteen tallennustilan sisällä. Pilvipalveluiden tehokas hyödyntäminen osana keskitettyä käyttäjähallintaa mahdollistaa ideaalitilanteessa sen, että työn tekeminen onnistuu millä tahansa internetiin yhteydessä olevalla laitteella.

Kun laitteet ovat osa keskitettyä käyttäjähallintaa, käyttäjätason tiedot voidaan varmuuskopioida automaattisesti pilveen. Työntekijä voi jakaa pääsyn omiin tiedostoihinsa helposti ja työntekijöille voidaan jakaa pääsy organisaatiotason tietoihin.

Sovelluspäivitykset ja tietoturvapäivitykset

Kun työntekijöiden käytössä olevat laitteet ovat osa keskitettyä hallintaa, laitteisiin voidaan keskitetysti ajaa päivityksiä ja asettaa määritelty tietoturvan taso. Tietoturvaan liittyy esimerkiksi ohjelmiston päivitykset, laitteelle tallennettavien tietojen salaus tai tunnistautumistapojen määritys.

Ota yhteyttä

Lähetä

Pauli AaltoToimitusjohtaja0407483818